جلوگیری از افزایش وزن در ماه رمضان در این مطلب از ابرتازه نکاتی را بیان کرده ایم تا در ماه مبارک رمضان از افزایش وزن جلوگیری نمایید. افزایش وزن ، کاهش وزن در یک ماه ، کاهش وزن سریع ماه رمضان ماه پاکسازی بدن و سلامت جسمی و روحی است اما مشروط بر اینکه یکسری