درمان خانگی جوش صورت و سیاهی دور چشم جوش صورت و سیاهی دور چشم را به راحتی با روش های خانگی می توانید درمان کنید  جوش صورت و سیاهی دور چشم یکی از مشکلات پوستی است که به راحتی با روش های خانگی می توانید آنها را درمان کنید. سیب یکی از میوه هایی است