مواد غذایی مفید برای سلامت قلب در این مطلب از ابرتازه ها مواد غذایی مفید برای سلامت قلب را ذکر کرده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. سلامت قلب ٬ شیوه غذائی برای سلامت قلب در گذشته باور بر این بود که چربی و کلسترول موجب انسداد شریان ها می شوند و