وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی تعرفه واگذاری پهنای باند به شرکت های خصوصی گفت: این کاهش قیمت درصورتی اعمال می شود که شرکتهای خصوصی نیز به مردم اینترنت ارزان قیمت ارائه کنند . به گزارش واحد مرکزی خبر ، محمود واعظی در حاشیه نشست سراسری مدیران پست در