باریدن برف یا باران برای خیلی‌ها شاید عادی به نظر برسد اما وقتی یک بچه برای اولین بار باران را می‌بیند آن‌قدر ذوق می‌کند که تصاویرش نظر همه را به خود جلب می‌کند. کایدن تا ۱۵ ماهگی زیر باران نرفته بود. وقتی این دختر کوچک برای اولین بار در جلوی خانه‌‌شان زیر باران رفته بود