تصاویر زیر صف ورود دانشجویان به کتابخانه دانشگاهی در پکن پایتخت چین را نشان می دهد.   گردآوری : مجله ابرتازه ها – صف طولانی ورود دانشجویان به کتابخانه + تصاویر منبع : asriran.com Save