ایسنا گزارش داد: دانستن درباره ایران به عنوان یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان برای مردم کشور ایتالیا جالب است، اما در دوره تحصیل، کتاب‌های تاریخ در سیستم آموزشی ایتالیا اطلاعات کم و گنگی از ایران به دانش‌آموزان می‌دهد. متون کتاب‌های درسی در ایتالیا در تمامی مدرسه‌های یکسان نیست و سیستم آموزشی به گونه‌ای است که