کتاب آنسوی حریم فرشتگان, داستان, مورگان فورستر کتاب آنسوی حریم فرشتگان, داستان در این مطلب از ابرتازه ها داستان کوتاهی از کتاب آنسوی حریم فرشتگان را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. بعضی ها اصلا به این خاطر به دنیا می آیند که کاری نکنند. من هم یکی از