شعر کدوم خواستن کدوم جنون کدوم عشق از افشین یداللهی اشعار عاشقانه , کدوم خواستن کدوم جنون کدوم عشق, شعر افشین یداللهی افشین یداللهی زاده دی ۱۳۴۷ در اصفهان ، پزشک متخصص اعصاب و روان و از ترانه سرایان اهل ایران است. پدر افشین یداللهی از بزرگان شهر ایزدخواست بوده است و مادر وی نیز