مدیر عامل پرسپولیسی ها می گوید که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد تغییر خواهند داشت. محمد رویانیان شب گذشته و پس از پایان جلسه کمیته فنی در جمع خبرنگاران حاضر شد تا پاسخگوی سوالات آنها باشد.او در ابتدا و در واکنش به این سوال که اگر برنامه های یحیی گل محمدی تایید نشد آیا