سلامت: انزال زودرس هنگامی رخ می‌دهد که مرد زودتر از هنگامی که خودش یا همسرش می‌خواهد، انزال پیدا ‌کند. اگر انزال گاهی زودتر از حد معمول رخ می‌دهد، نباید نگران بود اما اگر همیشه زودتر از زمانی که می‌خواهید اتفاق می‌افتد؛ مثلا پیش از آنکه رابطه زناشویی را شروع کنید یا مدت کوتاهی پس از