طرز پخت شیرینی کره ای مربایی طرز پخت شیرینی کره ای مربایی را می خواهیم به شما آموزش دهیم.شما می توانید از این شیرینی در عید نوروز استفاده کنیدو به جای پول دادن به شیرینی های دیگر که دوستشان ندارید می توانید با هزینه کم شیرینی که دوستش دارید را خودتان درست کنید. زمان آماده