کروکودیل کروکودیل
نبرد واقعی تمساح و لاک پشت ، تمساح آمریکایی جنوبی لاک پشت را به داخل آرواره های خود برده و قصد دارد که آنرا بخورد اما لاک پشت به فک او چسبیده است و قابل خوردن نیست .
در پی جاری شدن سیلاب در آفریقای جنوبی ۱۵ هزار تمساح (کروکودیل) از مزرعه‌ای در این کشور فرار کردند. به نزدیک به ۱۵ هزار تمساح به دنبال بارندگی شدید و به راه افتادن سیل در آفریقای جنوبی، از مزرعه‌ای در این کشور فرار کردند و به سوی یکی از بزرگ ترین رودخانه در آن منطقه