افراد موفق, انسان های موفق, به دست آوردن موفقیت افراد موفق, انسان های موفق سوال کردن از خودتان یکی از این عادت‌های مثبت است اما منظور، چه نوع سوالاتی است؟ در این مطلب از ابرتازه ها ۵ سوال ساده ای که افراد موفق هر روز از خودشان می‌کنند را بیان می نماییم. برای استفاده از این