خانم کسیدی گرگ ۱۸ ساله با ۱۷۸ سانتی متر قد توانست عنوان زیباترین دختر نوجوان کشور آمریکا را در سال ۲۰۱۳ به دست آورد. او دانشجو هست و در کالیفرنیا زندگی می کند عکس های زیباترین دختر نوجوان آمریکا در سال ۲۰۱۳ عکسهای زیباترین دختر آمریکا در سال ۲۰۱۳