قدیمی‌ترین صنایع دستی, هنر کپوبافی, هنرهی سنتی هنر کپوبافی, هنرهی سنتی در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر کپوبافی از صنایع دستی خوزستان آشنا می نماییم. برای شناخت بیشتر این هنر زیبا ما را همراهی نمایید. نزدیک به شش هزار سال است که کشت خرما در ایران و در نزدیکی شوش