جفت ستارگان متحرک, ستاره سیاره خوار, سیارات سنگی جفت ستارگان متحرک, ستاره سیاره خوار در این مطلب از ابرتازه ها درباره کشف ستاره سیاره خوار توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب ما را همراهی بفرمایید. یک تیم تحقیقاتی به رهبری اخترفیزیکدانان دانشگاه پرینستون یک جفت ستارۀ خورشید مانند ِ درخشان به نام