یخ جدید کشف شده با کمترین چگالی یخ جدیدی که دانشمندان کشف کردن با کمترین چگالی آب یخ زده را به خود اختصاص داده که اینو نوع یخ در طبیعت یافت نمی شود وبه صورت مصنوعی است. به گزارش آنا به نقل از sciencealert، به گفته محققان دانشگاه نبراسکا، لینکولن، این نوع یخ مصنوعی است و