۵ کشور برتر دنیا برای سرمایه گذاری این بار سایت ابر تازه ها مقاله ای از ۵ کشور برتر دنیا برای سرمایه گذاری تهیه کرده است. اگر شما جزو کسانی هستید که قصد سرمایه گذاری در کشور های دیگر را دارید به شما پیشنهاد می کنیم این مقاله را مطالعه کنید. اندونزی بزرگ ترین اقتصاد