ورزش تنیس, فواید ورزش تنیس, قوانین بازی تنیس ورزش تنیس, قوانین بازی تنیس در این مطلب از ابرتازه ها درباره ورزش تنیس و قوانین آن توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. تنیس ابتدا در بریتانیا و بیشتر میان اشراف‌زادگان رایج شد. در برخی از کشورها به آن