قصه موش تنبل، کلاغ دانا برای کودکان عزیز قصه موش تنبل و کلاغ دانا که می خواهیم برای شما کودکان عزیز بگوییم قصه ای پند آموز است امدیوارم که از این قصه لذت کافی رو برده باشید . یکی بود یکی نبود کپل بچه موشی بود که با برفی برادرش، پدر و مادرش در لانه