نداشتن وب سایت یک دردسر است و داشتن آن هزار دردسر! اگر شما هم وب سایتی در اختیار دارید، احتمالا با دردسرهای رایجی که در این زمینه وجود دارد، آشنا هستید. تهیه محتوای مفید و جذب مخاطب، توجه به سلیقه موتورهای جستجو، تهیه سروری خوب برای میزبانی سایت، به روزآوری و البته نگرانی از دست