آشنایی با ۸ بیماری خاموش در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با ۸ بیماری خاموش آشنا می کنیم. با ما همراه باشید و با این بیماری ها آشنا شوید. فشار خون بالا ٬ بیماری خاموش وقتی بیمار می شوید از این مساله آگاه هستید، این گونه نیست؟ شاید پرسش مسخره ای