کلیدهای میانبر ورد کلیدهای میانبر ورد
تغییر سریع حروف کوچک به بزرگ در word تغییر حروف کوچک به بزرگ ، نرم‌افزار Microsoft Word همان‌طور که می‌دانید در زبان انگلیسی دو نوع حروف کوچک و بزرگ وجود دارد. حال فرض کنید در محیط نرم‌افزار Microsoft Word متنی در اختیار دارید که تمامی حروف آن کوچک است و قصد دارید که تمامی این
کلیدهای میانبر پاراگرافی در Word در این مقاله به معرفی چند نمونه از میانبر پاراگرافی در Word می پردازیم که تمام این میانبرها از ترکیب کلید کنترل همراه یک یا چند کلید دیگر استفاده می‌کنند