چند کلید ساده اما کاربردی  اگر به اشتباه از بین تب های باز شده یکی از آنها را بستید می توانید از کلیدهای ترکیبی Shif+ctrl+T استفاده کنید   بقیه در ادامه مطلب…