برترین ها: کل کل های تبلیغاتی دو رقیب محبوب و دیرینه صنعت نوشابه سازی دنیا تمام شدنی نیست. در این تصویر شاهد دو استفاده متفاوت با پیام های جدا از یک طرح یکسان توسط این دو کارخانه را شاهد هستید. عکسی جالب از کل کل تبلیغاتی پپسی و کوکاکولا