جلوگیری از اتلاف وقت اتلاف وقت, بهترین روش صرفه جویی در زمان, صرفه جویی در وقت یکی از سئوالاتی که همیشه با آن روبرو هستیم این است که چطور از اتلاف وقت جلوگیری کنیم و چگونه رفتار کنیم تا بهترین استفاده را از زمان برده باشیم. در این مطلب از ابرتازه ها راهکارهایی برای جلوگیری