کمیته های انضباطی و استیناف آخرین احکام پرونده ها و شکایاتشان را اعلام کرد.پس از مصاحبه و انتقادهای مهدی رحمتی دروازه بان تیم استقلال در گفت و گو با یک خبرگزاری درباره سرمربی تیم ملی ایران، کمیته انضباطی پس از تشکیل پرونده از رحمتی خواست تا ظرف مدت یک هفته مستنداتش را درباره حرفهایی که