در این مقاله به بررسی پنج اشتباه ورزشکاران می پردازیم که می‌تواند تاثیر ورزش کردن آن‌ها را تا حد زیادی از بین ببرد. در ادامه همراه ما باشید. ۵ اشتباه ورزشکاران فاکتورهایی وجود دارند که باعث از بین رفتن تاثیر ورزش می‌شوند و می‌توانند فعالیتی که فرد در باشگاه داشته است را خراب کنند. تغذیه