کمبود خواب و اثرات آن بر سلامتی افراد بالغ نباید کمتر از ۷ تا ۹ ساعت بخوابند کمبود خواب و اثرات آن بر بدن تا به حال از چند نفر شنیده اید که شش ساعت خواب در طول شب برایشان کافی است؟ چنین جمله ای نشان می دهد این فرد سرش شلوغ است و کارهای