چگونه با مدیر بی ادب و گستاخ برخورد کنیم؟ یکی از مشکلاتی که بر روحیه کارمندان تاثیر منفی می گذارد، برخورد مدیر به شیوه ای نامناسب با زیر دستان است. در این مطلب راهکارهایی برای برخورد با مدیر بی ادب و گستاخ پیشنهاد می دهیم. من در محیطی که کار می کنم مدیرم از هر