عشق یکطرفه, عشق‌ورزی, عشق کور عشق یکطرفه, عشق کور در این مطلب از ابرتازه ها درباره عشق کور است توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. وقتی که در رابطه هستید از ایرادات طرفتان آگاهید، ولی مغزتان شما را قانع می کند که نادیده گرفتن آنها اشکالی ندارد. چرا؟