کنترل وزن کنترل وزن
کنترل وزن و لاغری موضعی, کنترل وزن وتناسب اندام, کاهش کالری دریافتی کنترل وزن وتناسب اندام, کاهش کالری دریافتی اضافه وزن یکی از مشکلاتی است که بیشتر گروه‌های سنی با آن دست به گریبان هستند و دریافت کالری کمتر از مقدار کالری که فرد در روز می‌سوزاند، اولین اقدام برای رفع آن است، اما این
ورزش در کنترل وزن چه نقشی دارد درباره ورزش و اهمیت آن در سلامتی انسان، بسیار سخن گفته شده است. از این رو منظور این مقاله بررسی عمیق تر اثرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ورزش و بررسی علمی پدید ه های مثبت ناشی از آن است. به طور قطع با بیشتر شدن اطلاعات عمومی در این