اگر مرورگر کروم شما زیاد هنگ می کند و سرعت آن پایین آمده است، با این ترفند می توانید مشکل کند شدن مرورگر را برطرف کنید. شاید برای شما هم چنین اتفاقی افتاده باشد که مرورگر کروم سیستم تان کند شده و مرتب هنگ کند و شما صفحات بسیاری را باز کرده اید و نمی