پیشنهاداتی جهت بروز کردن رایانه های قدیمی بهینه سازی رایانه  ، رایانه قدیمی, آپدیت کامپیوتر اِشغال بیش از حد فضای دیسک رایانه و درگیر کردن پردازنده با برنامه های در حال اجرا در پس زمینه سیستم عامل در کنار وجود ویروس ها می تواند رایانه قدیمی شما را حسابی آبکش و ذهن شما را بهم