کودک آزاری کودک آزاری
پیشگیری از کودک آزاری, رفتار با کودک, کودک آزاری پیشگیری از کودک آزاری, رفتار با کودک در این مطلب از ابرتازه ها درباره کودک آزاری توضیحاتی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. ستایش، آنیتا، اهورا، بنیتا، کیمیا و… نام کودکانی است که به دلیل آزارها و آسیب های وارده
۸ اکتبر ؛ روز جهانی کودک ؛ ۱۷ مهر روز جهانی کودک, ۸ اکتبر روز جهانی کودک, روز جهانی کودک ۱۷ مهر (۸ اکتبر) ؛ روز جهانی کودک یکی از راه های شخصیت دادن به کودکان، بازی کردن والدین با آنهاست. این کار اندکی از وقت والدین را می گیرد، ولی آثار بسیار نیکویی دارد.