ترفندهای ویندوز ۱۰, دستیار صوتی کرتانا, غیرفعال کردن کورتانا در ویندوز ۱۰ دستیار صوتی کرتانا, غیرفعال کردن کورتانا در ویندوز ۱۰ در این مطلب از ابرتازه ها نحوه غیرفعال کردن کورتانا در ویندوز ۱۰ نسخه های هوم و پرو،  پس از آپدیت Anniversary را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را