کوسه کوسه
کشف کوسه ترسناک باستانی در سواحل پرتغال (عکس) کشفی نادر از حیوانی آبزی جهان علم را تکان داد ! برای اولین بار کوسه ای زنده که از زمان دایناسورها تا کنون نسلش باقیمانده است کشف شد ! دانشمندان به این کوسه هولناک لقب فسیل زنده را دادند ! این نوع کوسه در زمان دایناسورها هم
حقایق خواندنی درباره کوسه بزرگ سفید در این مطلب از ابرتازه ها حقایق خواندنی درباره کوسه بزرگ سفید را بیان می کنیم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. کوسه بزرگ سفید ٬ ویژگی های ظاهری کوسه بزرگ سفید حقایق خواندنی درباره کوسه بزرگ سفید با این که حدود ۴۰۰ گونه شناخته شده کوسه