دست‌بافته‌ای پشمین برای حمل آذوقه‌های عشایر, کول بارچه بافی, صنایع دستی ایران دست‌بافته‌ای پشمین برای حمل آذوقه‌های عشایر, کول بارچه بافی در این مطلب از ابرتازه ها شما را با کول بارچه بافی از صنایع دستی عشایر آشنا می نماییم. برای شناخت بیشتر این هنر زیبا با ما همراه باشید. کول‌بارچه دست‌بافته‌ای حاصل ذوق و سلیقه