صنایع دستی کردستان, تولید فرنجی, کول باله صنایع دستی کردستان, تولید فرنجی در این مطلب از ابرتازه ها شما را با تولید فرنجی از پوشش های لباس کردی آشنا می نماییم. برای شناخت بیشتر این هنر زیبا با ما همراه باشید. فرنجی یا کول باله از دیگر پوشش های لباس کردی روپوشی است پشمی مخصوص مناطق