“کوکو روشا” مدل معروف هالیوودی میگوید ۶ ماه طول کشیده است تا او روسای خود را قانع کند تا اجازه دهند موهایش را کوتاه کند. به گزارش ابرتازه ها به نقل از پرداد: این مدل معروف کانادایی الاصل هالیوود که هفته گذشته موهای خود را کوتاه کرده است میگوید: بیش از ۶ ماه طول کشید