به گزارش ابرتازه ها به نقل از باشگاه خبرنگاران در یک فراخوان از افرادی که خود را بیشتر به شاهکارهای نقاشی جهان می داند دعوت به عمل آورده شد تا در کنار قاب های نقاشی در موزه لوور پاریس با گرفتن عکس تصویر خود را جاودانه کنند. انتشار این تصاویر برای کاربران اینترنتی توسط این