هم‌دانشگاهی یک دختر و پسر جوان توطئه‌ای چید تا آنها نتوانند با هم سرسفره عقد بنشینند . به گزارش وطن امروز، دختر جوانی با مراجعه به یکی از دادسراهای تهران از هم‌دانشگاهی‌اش که وی را در ازدواج فریب داده بود شکایت کرد. دختر دانشجو می‌خواست رقیب عشقی‌اش را کیش و مات کند تا خودش لباس