جریان اشباح سرگردان در کیش جریان اشباح سرگردان در کیش بی‌صدا و با سرعت مثل شبح‌هایی سرگردان از کنار مردم می‌گذرند و گاهی هم موجب ترس گردشگرانی می‌شوند که این جزیره را به عنوان مقصد خود برای آرامش و تفریح انتخاب کرده‌اند. کسانی که تا کنون به کیش سفر کرده‌اند، با دوچرخه سواری دور جزیره آشنایی دارند،