طریقه خواندن نماز غفیله در این مطلب از ابرتازه ها طریقه خواندن نماز غفیله را توضیح می دهیم. با ما همراه باشید و دانش خود را در این زمینه بالا ببرید. طریقه خواندن نماز غفیله ٬ نماز غفیله بدان نمازی است بین نماز مغرب و عشا که فضیلت بسیار دارد و چون از آن ساعت مردم