مدل های مانتو این روزهای دختران ایرانی چند رو مانده به عید نوروز امسال مدل های مانتو با نوشته من ملکه هستم وارد کشور شدند که بعد از مدتی در بازار با اقبال روبه رو شدند.