سریال ترکیه ای “حریم سلطان” که در آن تلاش شده دوران سلطان سلیمان را یک دوران بسیار متمدن نشان دهند، مملو از اشتباهاتی است که بینندگان محو داستان چندان توجهی به آن نمی کنند. یک سایت ترکی با انتشار تصاویر زیر نوشته است: شمعدانی سه پایه در قرن شانزدهم؟ اینگونه شمعدانیها در قرن ۱۸ ساخته