گاف گاف
 گاف مهم سریال پروانه سایت کافه سینما در انتقاد به مجموعه “پروانه” یادداشتی را نوشت که در ادامه می خوانیم:   حدیثی هست که می گوید ارتکاب مکرر یک کار زشت زشتی آن را در نظر ارتکاب کننده از بین می برد و آن کار عادی می شود. این درست حکایت تلویزیون ماست. آنقدر سریالهای
خبرگزاری “یونهاب” معروف ترین خبرگزاری کره جنوبی گافی بزرگ را در گذاشتن تصویر یکی از اخبار خود مرتکب شد. تصویری که با برنامه معروف فوتوشاپ ویرایش شده و چه بسا باعث پشیمانی سازنده فوتوشاپ از کرده خود شود. ! قضیه از این قرار است که خبرگزاری رسمی کشور کره جنوبی برای خبر دیدار رئیس جمهور