بنای تخت جمشید یکی از مهمترین آثار تاریخی و گردشگری ایران با اینکه تا به حال حتما چیزهایی درباره بنای تخت جمشید شنیده اید اما برای آشنایی با جزئیات آن در این مطلب از ابرتازه ها با ما همراه شوید. بنای تخت جمشید ٬ تخت جمشید شیراز تخت جمشید کجاست؟ بنای تخت جمشید از مهمترین آثار تاریخی و