چند دهه پیش دو فیزیکدان به نام هایهانس یاکوب رایزنر (۱) و گانار نوردِشتروم (۲) با حل معادلات میدان اینشتین-ماکسول از احتمال وجود نوع اسرارآمیزی از سیاهچاله ها موسوم به سیاهچاله های الکتریکی یا سیاهچاله های باردار پرده برداشتند.سیاهچاله های باردار همانطور که از اسمشان هم مشخص است برخلاف سیاهچاله های معمولی علاوه بر جرم